Metody aktywizujące, czyli sposoby na udaną lekcję oraz darmowy e-book do pobrania

32 sposoby na skuteczną lekcję
32 sposoby na skuteczną lekcję

Przedstawiamy dzisiaj tekst przygotowany przez e-korepetycje.net, w którym podpowiadają, jak przeprowadzić udaną lekcję. Możecie także pobrać e-booka pt.: „32 sposoby na skuteczną lekcję”, przygotowaną przez ten serwis. Polecamy.

Jak wygląda ciekawa lekcja?

Na ciekawej lekcji żaden uczeń nie siedzi biernie na krześle, tylko aktywnie uczestniczy w toku zajęć – obserwuje, dokonuje eksperymentów, prezentuje swoje zdanie… Nie obawia się dociekać, bo kto pyta, nie błądzi. Młodzież odbiera prezentowaną przez nauczyciela wiedzę kanałem wzrokowym, słuchowym i czuciowo-ruchowym.

Nauczyciel kieruje całym procesem nauczania i wychowania, ale nie jest tutaj herosem i wszechwładnym, ale jednostką pomagającą, ukierunkowującą, podpowiadającą. Dobrym rozwiązaniem jest, jeśli słuchacze mają wpływ na dobór treści nauczania, bo wtedy mają możliwość wyrażenia swoich potrzeb, oczekiwań i zainteresowań. Bierne zdobywanie wiedzy nie przynosi takich efektów jak współuczestnictwo w lekcji.

Nauczyciel powinien tak przygotować scenariusz zajęć, by działać na zmysły odbiorców, np. na lekcji o przechodzeniu płynów w różne stany, można pokazać to na podstawie doświadczenia, w które zaangażowane są wszyscy uczniowie. A może na ćwiczeniach o ekosystemie łąki wybrać się tam bezpośrednio i pokazać docelowe rzeczy? Aktywny uczeń ma poczucie bezpieczeństwa, odczuwa satysfakcję i dostrzega swój własny wkład pracy w odkrywanie tego, co nieznane.

W pojedynkę, ale i w grupie

Ważna jest indywidualizacja pracy, ale też i działania zespołowe. Młodzież uczy się w ten sposób współpracy, współodpowiedzialności, trenuje umiejętności interpersonalne, uczy kogoś, ale też i zdobywa wiedzę od innych. Warto zastosować takie metody jak np. dyskusje, burze mózgów, inscenizacje. Jeśli chcecie pobudzić wyobraźnię uczniów i skłonić ich do zaprezentowania swoich umiejętności manualnych, można wykorzystać mapę mentalną (pojęciową). W metodzie tej nauczyciel proponuje rozważania na wskazany problem, który zarysowany jest w sposób wizualny w formie plakatu z użyciem np. rysunków, zwrotów. W punkcie centralnym kartki albo tablicy umieszcza się główne hasło, od którego odbiegają linie z bezpośrednimi skojarzeniami (słowa klucze). Od każdej kreski odchodzą odgałęzienia, na których umieszczane są kolejne myśli, które razem tworzą łańcuch powiązań. Im bliżej głównego hasła, tym skojarzenia dokładniejsze, a w miarę oddalania, już mniej powiązane. Uczniowie demonstrują swoje prace, łącząc się w małe, a potem w coraz większe grupy. Na koniec tworzą wspólny plakat z ustaloną koncepcją dotyczącą rozpatrywanego tematu. Mapa pojęciowa pozwala uaktywnić wiedzę uczniów, pobudzić ich kreatywność i skłonić do dociekania. Na lekcji o rodzinie nauczyciel może zaproponować, by wychowankowie stworzyli mapę mentalną z centralnym hasłem: Czym jest małżeństwo? Ciekawym rozwiązaniem jest też zastosowanie formy niedokończonych zdań, np. Warto pomagać, bo… Trzeba pracować, ponieważ…

Więcej pomysłów na ciekawe lekcje można znaleźć w e-booku: 32 sposoby na udaną lekcję, który znajduje się pod adresem: http://www.e-korepetycje.net/ebook-32-pomysly-na-udana-lekcje

Na zakończenie pytanie: Co to znaczy udana lekcja?

Po pierwsze: to miło spędzony czas bez nerwowego zerkania na zegarek i zastanawiania się: „Kiedy w końcu zadzwoni dzwonek?”.

Po drugie: Uczniowie nauczyli się czegoś nowego poprzez aktywne uczestniczenie w zajęciach.

Po trzecie: Każdy wychowanek potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości w praktyce.

Po czwarte: I nauczyciel, i uczniowie wychodzą z sali z uśmiechem na twarzach i z niecierpliwością czekają na kolejne spotkanie i obcowanie z nauką.

Jeśli przy każdym z tych punktów postawicie znak sugerujący odpowiedź twierdzącą, to możecie śmiało powiedzieć, że lekcja była udana.

Może Ci się również spodoba