Jakie kwalifikacje zdobędziesz w ramach kierunku Zdrowie Publiczne?

Jakie kwalifikacje zdobędziesz w ramach kierunku Zdrowie Publiczne?

Kierunek studiów Zdrowie publiczne ma na celu podkreślić nierozerwalny związek nauk o zdrowiu z naukami o kulturze fizycznej. Promuje odpowiedzialność za zdrowie zarówno w aspekcie indywidualnym, jak i zbiorowym. Zdrowie Publiczne to kierunek interdyscyplinarny, który łączy w sobie zagadnienia medyczne, zdrowotne, społeczne i humanistyczne. Obecnie studiowanie Zdrowia Publicznego otwiera przed absolwentem szerokie możliwości na rynku pracy i doskonale przygotowuje go do objęcia stanowiska. Specjalności na kierunku Zdrowie Publiczne są na bieżąco modyfikowane w oparciu o nowoczesne technologie medycznym i badania kliniczne.

Cel kształcenia

Podstawowym celem nauki na kierunku Zdrowie Publiczne jest uzyskanie kompetencji w zakresie szeroko pojętej promocji zdrowia. W toku kształcenia studenci zdobywają wiedzę z tematyki zagrożeń zdrowia populacyjnego czy działań profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia publicznego. Istotnym elementem edukacji jest wiedza z zakresu epidemiologii, zapobiegania zakażeniom i profilaktyki chorób. Absolwent studiów jest przygotowany do zarządzania zasobami w celu realizacji założeń polityki zdrowotnej państwa w instytucjach na różnych szczeblach.

Kwalifikacje zdobyte w ramach studiów na kierunku Zdrowie Publiczne

Słuchacze kierunku Zdrowie Publiczne w toku studiów zdobywają wiedzę o człowieku, zdrowiu, chorobach, a z drugiej strony poznają zagadnienia związane z finansowaniem systemu ochrony zdrowia, zarządzaniem placówkami medycznymi i ich organizacją. Dzięki temu zostają specjalistami w zakresie zdrowia publicznego, którzy są przygotowani do podejmowania różnego rodzaju działań w obszarze życia społecznego, systemu ochrony zdrowia z zamiarem poprawy stanu zdrowia populacji. Studia na kierunku Zdrowie Publiczne pozwalają na:

  • nabycie umiejętności umożliwiających pracę na stanowiskach zarządzających w placówkach medycznych, ośrodkach rehabilitacyjnych, sanatoriach i instytucjach państwowych związanych z branżą medyczną,
  • uzyskanie wiedzy z zakresu prawa, ekonomii i zarządzania,
  • zdobycie umiejętności oraz kompetencji społecznych niezbędnych do podejmowania wyzwań,
  • uzyskanie umiejętności niezbędnych do świadczenia usług w aspekcie doboru programów prozdrowotnych i poprawy jakości życia ludzkiego,
  • przygotowanie ułatwiające realizację zadań w aspekcie profilaktyki i ochrony zdrowia,
  • nabycie kompetencji niezbędnych do rozpoznawania procesów społecznych.

Kwalifikacje absolwenta kierunku Zdrowie Publiczne w WSEiZ

Ukończenie tego kierunku na warszawskiej uczelni otwiera szerokie perspektywy przed absolwentem ze względu na zdobytą wiedzę i umiejętności. Absolwent studiów na kierunku Zdrowie Publiczne będzie umieć działać na rzecz usprawniania usług medycznych i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Studia I stopnia o tym profilu w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania łączą w sobie wiedzę medyczną wraz z umiejętnościami menedżerskimi, dzięki czemu absolwent jest świetnie przygotowany do pełnienia ważnych funkcji w systemie ochrony zdrowia.

Może Ci się również spodoba