Dlaczego przestrzeganie przepisów BHP jest ważne?

Dlaczego przestrzeganie przepisów BHP jest ważne?
Dlaczego przestrzeganie przepisów BHP jest ważne?

Bezpieczeństwo i higiena pracy to pojęcie, który większość z nas zna przynajmniej ze słyszenia. Jednak czy tak naprawdę wiemy co pojęcie BHP znaczy? Postaramy się to wyjaśnić.

Zbiór zasad i przepisów

Bezpieczeństwo i higiena pracy jest sformułowaniem używanym do określenie przepisów i zasad, które powinny obowiązywać w każdym zakładzie pracy, i które powinny być przestrzegane przez każdego pracownika. Przepisy i zasady BHP zostały opracowane w zasadzie tylko w jednym celu. Powstały po to, aby pracownikom zapewnić bezpieczne, ale także higieniczne warunki pracy. Przepisy BHP zostały szczegółowo zapisane w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 1997 roku. Również Kodeks Pracy zawiera wiele przepisów, które odnoszą się do bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest też szereg ustaw i rozporządzeń, które także zawierają przepisy odnoszące się do kwestii bezpieczeństwa i higieny w pracy. Warto wspomnieć na przykład rozporządzenie, w którym został zamieszczony wykaz prac, których nie mogą wykonywać kobiety w ciąży i karmiące piersią. Szereg przepisów o bezpieczeństwie pracy znajduje się także w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Właściwie dla każdej branży zostały opracowane odrębne przepisy BHP. Ma to związek z tym, że w każdej z nich pracownicy wykonują inne zadania. To dlatego oprócz ogólnych przepisów stworzone zostały te bardziej szczegółowe.

Kwestie, które poruszają przepisy BHP

W kręgu zainteresowań BHP znalazło się mnóstwo obszarów. Wspomniane rozporządzenie i Kodeks Pracy poruszają zagadnienia z takich obszarów jak na przykład medycyna pracy i ergonomia. Szczegółowe przepisy mówią na przykład o tym, jakie powinno być optymalne oświetlenie w miejscu pracy czy o tym, jaka powinna być najniższa temperatura w pomieszczeniach pracowników biurowych.

Obowiązki pracownika i pracodawcy

Obowiązkiem każdego pracownika jest zapoznanie się z przepisami BPH. Każdy pracodawca powinien zadbać o to, aby instrukcja BHP znalazła się w widocznym miejscu. Do tego obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom takich warunków, aby ich środowisko pracy było higieniczne i bezpieczne. Każde stanowisko pracy musi spełniać wymogi, które zostały określone w przepisach BHP. Do obowiązków pracodawcy należy między innymi kierowanie pracowników na okresowe badania lekarskie oraz szkolenia BHP. Tego typu badania wykonywane są przez specjalistów od medycyny pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie pracowników o ewentualnych zagrożeniach, które związane są z pracą na konkretnym stanowisku. Pracodawca ma także obowiązek przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W szkoleniach tych powinni brać udział nie tylko nowo zatrudnieni pracownicy, ale także osoby, które w danym zakładzie pracy pracują już od lat. Obowiązkiem zaś pracowników jest udział w tych szkoleniach.

Po co stosować przepisy BHP?

Przepisy za zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zostały opracowane po to, aby zapewnić pracownikom godziwe warunki pracy. Jednocześnie przepisy BHP stworzono po to, aby zapobiegać zarówno chorobom zawodowym jak i wypadkom. Oczywiście przestrzeganie przepisów BPH nie wyeliminuje całkowicie chorób i wypadków, ale znacznie zmniejszy ryzyko zachorowania czy wypadku. Nad przestrzeganiem przepisów BHP w każdym zakładzie pracy powinien czuwać specjalista ds. BHP. Do jego obowiązków należy także przeprowadzanie okresowych szkoleń z zakresu BHP dla stałych pracowników oraz tych, którzy dopiero rozpoczynają pracę. Każdy pracownik ma prawo do pracy w warunkach, które nie stwarzają zagrożenia dla jego zdrowia i życia. Jeśli pracodawca nie chce lub nie może takich warunków zapewnić, to pracownik może odmówić wykonywania pracy, a pracodawca nie może nie wypłacić mu wynagrodzenia. Przestrzeganie przepisów BHP leży w interesie nie tylko pracowników, ale także pracodawców.

Przepisy BHP bardzo często są łamane zarówno przez pracowników jak i pracodawcy. Często niestety zdarza się, że to pracodawcy nakłaniają pracowników do ich łamania. A przecież przepisy BHP stworzono po, aby zapobiegać wypadkom przy pracy.

Więcej infromacji o korzyściach płynących z przestrzegania przepisów BHP znajdziecie Państwo na stronie internetowej Centrum BHP w Warszawie http://centrum-bhp.warszawa.pl/

Może Ci się również spodoba