Studia licencjackie – co warto o nich wiedzieć?

Studia licencjackie - co warto o nich wiedzieć?
Studia licencjackie - co warto o nich wiedzieć?

Wielu absolwentów szkół średnich zastanawia się jak to jest na studiach. Czy jest to nauka podobna do tej, którą dotąd poznali? Czy są jakieś nowe zasady? Czym charakteryzują się studia licencjackie? Podobnie jak w przypadku wszystkich nowych rzeczy, z którymi się stykamy, towarzyszy nam na początku niepokój – jest on spowodowany zazwyczaj niewiedzą. Dlatego warto się zaznajomić z tematem jeszcze przed pierwszymi zajęciami.

Czym są studia pierwszego stopnia?

W Polsce można studiować dwustopniowo, bądź wybrać studia jednolite. To, ile czasu będzie trwała nauka, zależy od kierunku.  Studia jednolite występują na kierunkach: Medycyna, Prawo, Psychologia, Weterynaria. Jeżeli chodzi o pierwszy stopień, to rozróżniamy studia licencjackie trwające sześć semestrów i inżynierskie – siedem lub osiem semestrów. Po tych pierwszych uzyskamy tytuł licencjata a po drugich – inżyniera.  Już wtedy możemy mówić, że posiadamy wykształcenie wyższe. Dalsze kształcenie może odbywać się na podyplomówce bądź magisterce. 

Co ciekawe, w wielu państwach europejskich system boloński (bo tak się nazywa połączenie pierwszego i drugiego stopnia) jest ujednolicony. Oznacza to, że przedmioty są klasyfikowane według punktów ECTS, dzięki czemu można studiować w różnych krajach bez konieczności zaczynania studiów od nowa.  Studiować można dziennie (zazwyczaj są to studia bezpłatne) oraz zaocznie (studia płatne, najczęściej w weekendy). Niektóre uczelnie oferują możliwość studiowania online, nie wychodząc z domu. 

Studia a szkoła średnia

Na pewno można stwierdzić, że nauka na studiach i w szkole średniej bardzo się od siebie różnią. Przede wszystkim w trakcie zdobywania wykształcenia wyższego nie będziemy tak często sprawdzani z zakresu materiału, który dotychczasowo został przerobiony. Zazwyczaj przedmiotów uczymy się na wykładach oraz na zajęciach praktycznych, laboratoriach. To, czy będziemy uczęszczać na wykłady, zależy od nas. Każdy wykładowca ma swoje zasady odnośnie zaliczania przedmiotu – u niektórych będzie to egzamin ustny, u niektórych pisemny, część zdecyduje się na wykonanie projektu czy też innej formy zaliczenia. 

Dodatkowo to doktor czy profesor zdecyduje czy za obecność na wykładach będą przyznawane dodatkowe benefity, czy nie. Tak więc maturzyści sami muszą podjąć decyzję na ile chcą się zaangażować w studia. Oczywiście są takie osoby, które pojawiają się wyłącznie na egzaminach, są też takie które nie opuszczają żadnego wykładu – praktyka pokazuje, że zarówno jedni, jak i drudzy, mogą z powodzeniem ukończyć kierunek. 

Jakie jeszcze różnice w trybie nauki zauważy świeżo upieczony żak? W przeciwieństwie do szkoły średniej to już tylko od samego studenta zależy ile wiedzy posiądzie i czy postanowi ją przyswajać przez cały semestr, czy może pozostawi to na ostatni tydzień przed egzaminem. Wiadomo, że w szkole średniej jednak część odpowiedzialności spada na nauczyciela. Studia to po prostu wzięcie większej odpowiedzialności za swoje wykształcenie – także nasza aktywność w kołach, na praktykach i stażach będzie zależała wyłącznie od nas. Później to zaprocentuje (bądź nie) przy podejmowaniu pierwszej poważnej pracy. 

Studia licencjackie to pierwszy krok do uzyskania wykształcenia wyższego.  Dla wielu maturzystów pierwsze dni mogą okazać się ciężkie – jednak nie warto się poddawać. Podobnie jak i z wieloma innymi czynnościami będziemy musieli wypracować swój własny system pracy. Ponadto zawsze będziemy mogli skorzystać z pomocy innych studentów, którzy zazwyczaj chętnie wspierają się, chociażby udostępniając notatki z wykładów.

Może Ci się również spodoba