Przegląd mniej znanych narzędzi Google #1 – Ngram Viewer

Przegląd mniej znanych narzędzi Google #1 – Ngram ViewerNie jest to narzędzie jakoś szczególnie popularne w Polsce chociaż istnieje już na rynku od kilku lat. Narzędzie Google Ngram Viewer pozwala wyszukiwać słowa kluczowe w książkach, które archiwizowane są przez Google Books. Jeśli w polu wyszukiwania wpiszemy frazę (język polski jest niestety niedostępny) pokaże się wykres pokazujący trendy występowania tej frazy/słowa kluczowego w określonym korpusie książek (np.: “British English”, “English Fiction”, “French”) na przestrzeni lat.

Słowa kluczowe możemy przeszukiwać w pozycjach książek do 2008 roku. Weźmy dla przykładu następujące słowa kluczowe: e-learning, rapid learning, blended learning i sprawdźmy ich popularność na przestrzeni lat 1995-2008 w korpusie książek English.

Oś y przedstawianego wykresu można interpretować w sposób następujący: jaki procent stanowi słowo kluczowe e-learning/blended learning/rapid learning spośród wszystkich słów występujących w książkach wydanych w latach 1995-2008? Jak widać e-learning ma tendencję wzrostową w porównaniu z blended learning czy rapid learning. Co ciekawe, jeżeli przełączymy się na korpus książek w języku niemieckim wyniki już wyglądają inaczej:

Możemy sobie sprawdzić dokładny wynik dla określonego słowa kluczowego – wystarczy najechać myszką na linię odpowiadającą temu słowu na wysokości danego roku, np.:

Przegląd mało znanych narzędzi Google #1 – Ngram Viewer

Dla bardziej wymagających użytkowników istnieje możliwość zaawansowanego wyszukiwania i stosowania tzw. wieloznaczników, które zastępują dowolny ciąg znaków, np. “science of the *”. Klikając prawym przyciskiem myszy na jednym z pokazanych wyników (które podpowiedział na Google) możemy “schować” wyszukane tendencje i wyświetlić rezultat dokładnie dla “science of the *”.

Można też wyszukiwać pod kątem różnej odmiany gramatycznej słów, dodanie końcówki _INF (inflection) do słowa, np. book (learn_INF) pokaże wyniki dla słów typu: learning, learn, learned, learns. Należy zwrócić uwagę na to, że Google domyślnie sprawdza wielkość liter, więc jeżeli wielkość liter nie powinna mieć znaczenia należy zaznaczyć opcję case-insensitive znajdującą się obok pola wyszukiwania.

Jeżeli chcemy odróżnik czasowniki od rzeczowników to należy użyć odpowiednio końcówki _VERB i _NOUN.

Pełna lista znaczników oraz szereg praktycznych przykładów wykorzystania można sprawdzić na stronie: Google Ngram Viewer.

Może Ci się również spodoba