Jak pomóc ósmoklasiście zdać egzamin końcowy?

Jak pomóc ósmoklasiście zdać egzamin końcowy?
Jak pomóc ósmoklasiście zdać egzamin końcowy?

Egzamin ósmoklasisty jest nie lada stresem, nie tylko dla uczniów, ale i ich rodziców i nauczycieli. Wszyscy przykładają do niego niesamowicie dużą wagę. Nie dzieje się to tylko ze względu na jego ogromne znaczenie, ale i dlatego, że w kwietniu 2019 r. będzie on po raz pierwszy zdawany przez uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. A formułę każdego z egzaminów (żeby udowodnić, że nie taki diabeł straszny jak go malują!) i rady jak się do nich przygotować znajdziecie poniżej.

Język polski

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego wymaga od uczniów szerokiej wiedzy z zakresu języka. Pierwsza część arkusza składa się z dwóch tekstów (literackiego oraz nieliterackiego), do którego przygotowano zadania otwarte, jak i zamknięte. Następnie uczniowie mają za zadanie napisanie własnego tekstu, który powinien być dłuższy niż 200 słów. Warto zaznaczyć, że do wyboru są dwa tematy — jeden o charakterze twórczym, polegający na napisaniu opowiadania, drugi to natomiast temat o charakterze argumentacyjnym: polega na napisaniu rozprawki, artykułu lub przemówienia. Kluczową kwestią przygotowań na egzamin ósmoklasisty jest znajomość lektur z podstawy programowej dla klas IV-VI oraz VII-VIII, dlatego ważne jest regularne czytanie lektur podczas przygotowania się do egzaminu. Dobrze też jest nauczyć dzieci korzystania z repetytoriów, by mogły jak najlepiej przygotować się do zadań związanych z gramatyką oraz z pisaniem własnego tekstu. Niesamowicie ważną kwestią jest wyrobienie sobie nawyku i umiejętności czytania ze zrozumieniem. Kwestia ta poruszana jest również w wielu materiałach dotyczących egzaminu ósmoklasisty.

Matematyka

Egzamin ósmoklasisty sprawdza sprawność rachunkową, wykorzystanie i tworzenie informacji, wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji, rozumowanie i argumentację. Warto zachęcać uczniów do przygotowywania się, tak jak do innych egzaminów, przez rozwiązywanie przykładowych zadań oraz wykonywanie poleceń zawartych we wszelkiego rodzajach repetytoriach. Warto zrozumieć schematy rozwiązywania zadań, ponieważ część z nich rozwiązywane jest na podobnych zasadach.

Język angielski

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego (tutaj potężna baza wiedzy https://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty/jezykangielski ) wymagać będzie od uczniów umiejętności słuchania, czytania oraz pisania. Składa się z 5 części dotyczących: rozumienia ze słuchu, znajomości funkcji językowych, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych, wypowiedzi pisemnej. Warto przygotować się do niego rozwiązując przykładowe arkusze. Nie będzie wielką niewiadomą nowy egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego — materiały i arkusze udostępniane są przez CKE oraz firmy zajmujące się drukiem i sprzedażą podręczników szkolnych. Jeżeli uczeń ma problem z jakimś zagadnieniem egzaminacyjnym lub gramatycznym, świetnym rozwiązaniem jest udanie się na korepetycje. Nawet pojedyncze spotkania z nauczycielem przyczyni się do poprawienia jego wyniku, a także pozwoli zachować spokój wewnętrzny, że zrobił wszystko, by zdać jak najlepiej egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego.

O regularności i planowaniu słów kilka

W przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty ważna jest regularność. Aby móc jak najlepiej i najwydajniej przygotowywać do testów, warto jest stworzyć plan nauki. Możesz pomóc uczniowi rozplanować jego działania, by były jak najbardziej owocne. Ostatni miesiąc dobrze zostawić na powtórki i uzupełnianie brakującej wiedzy. Dzięki temu będzie czas, by na spokojnie uzupełnić braki lub móc powtórzyć partie materiału, które sprawiają dziecku najwięcej problemów. Warto też trenować na przykładowych arkuszach i materiałach, aby móc jak najlepiej poznać strukturę testu oraz schematy rządzące kluczem ocen. Zasugeruj uczniowi, by ostatni dzień przed egzaminem pozostawił sobie na relaks i odpoczynek. Nauka z tzw. nożem na gardle i pod presją czasu nie jest efektywna.

Przygotowania do egzaminu ósmoklasisty nie muszą być tylko przykrym obowiązkiem, ale mogą również stać się przyjemnością. Warto korzystać z przyjaznych dla uczniów metod nauki oraz rozplanować im przyswajanie wiedzy tak, aby mieli czas na powtórki lub naukę danego zakresu materiału. Warto korzystać ze specjalnych repetytoriów oraz przykładowych arkuszy, które nie tylko pomagają przyswoić wiedzę, ale i pokazują jaką formułę ma egzamin ósmoklasisty i pozwala oswoić się z nią.

Może Ci się również spodoba