Dlaczego warto korzystać z płatnych szkoleń i kursów online?

Dlaczego warto korzystać z płatnych szkoleń i kursów online?
Dlaczego warto korzystać z płatnych szkoleń i kursów online?

Pozaszkolne formy kształcenia, tzw. nauczanie korespondencyjne, nie jest wbrew pozorom „wynalazkiem” XXI w. i „ery” Internetu. Już kilkadziesiąt lat temu wdrażane były różnego rodzaju kursy telewizyjne. Rozwój mediów wiąże się nierozerwalnie z ewolucją kolejnych form kształcenia. Dziś mamy wręcz do czynienia z „klęską urodzaju” w tym zakresie – co to oznacza? Konieczność dokonywania właściwej weryfikacji jakości i rzeczywistej przydatności kursów czy szkoleń, szczególnie tych płatnych.

Po pierwsze należy sobie zadać pytanie, czy wydawanie pieniędzy na tego rodzaju szkolenia ma sens? Czy jest to pytanie retoryczne? Dla osób zainteresowanych nie tylko rozwojem zawodowym, ale również osobistym – na pewno tak. Pewna doza sceptycyzmu, dzięki któremu można w miarę obiektywnie ocenić określoną ofertę, na pewno się jednak przyda.

Musimy więc udzielić sobie precyzyjnej odpowiedzi na pytanie: co finalnie – dzięki danemu kursowi – chcemy osiągnąć? Czy będzie to kurs dokształcający w danej dziedzinie, czy też szkolenie, które pozwoli nam zdobyć zupełnie nowy zawód, ewentualnie „odświeżyć” nieco kierunki swojej kariery zawodowej.

Jeśli czujemy potrzebę rozwoju w danej dziedzinie, czy poznania zupełnie nowego obszaru wiedzy – niewątpliwie współczesny rynek usług edukacyjnych daje nam szerokie pole manewru – od naszego zapału (byle nie słomianego), motywacji i samoorganizacji będzie w największej mierze zależało to, czy osiągniemy założony cel.

Płatne szkolenia i kursy online zazwyczaj (przynajmniej w pewnym stopniu) łączą w swoich programach wiedzę teoretyczną z elementami praktyki – dlatego, nawet jeśli nie jesteśmy do tego zobligowani (np. po to, aby uzyskać certyfikat ukończenia kursu) starajmy się uczestniczyć właśnie online w panelach dyskusyjnych, czy w grupach, tworzonych w ramach platform szkoleń online.

Tym właśnie różnią się w największym stopniu kursy i szkolenia korespondencyjne realizowane w formule online, z kursami tego rodzaju sprzed „ery” Internetu. To spójne połączenie różnych aspektów nauczania pozwala na skuteczne rozwijanie szerszych form kształcenia zdalnego – w tym prowadzenia studiów wyższych.

Atrakcyjne, ale czy dla mnie? Dlaczego warto postawić na dokształcanie online? Samorozwój to nie tylko modne i czasem zbyt natrętnie promowane hasło. Idea ustawicznego nauczania nie jest nowa – a jej kluczowe założenia sprawdzają się w każdym czasie. Aktywizacja – czy to zawodowa, czy związana z innymi sferami życia – zawsze pozytywnie wpływa na pracę mózgu.

Polecana jest nawet jako jedna ze skuteczniejszych metod przeciwdziałania starzeniu się – nie bez powodu popularnością cieszą się np. uniwersytety trzeciego wieku. Tym bardziej takie aktywne podejście konieczne jest w młodszym wieku, kiedy jesteśmy czynni zawodowo, a coraz częstszym problemem dla wielu osób staje się „wypalenie zawodowe”.

Zaangażowanie się w inny rodzaj aktywności niż codzienna – np. wejście w nowy obszar wiedzy – może pobudzić nas do wprowadzenia ważnych zmian w życiu (np. dotyczących pracy) albo przeciwnie – rozbudzić „starą” pasję, którą zniszczyła rutyna. Jest też wiele takich profesji, które wymagają ciągłego dokształcania się. Kursy i szkolenia online zawdzięczają swoją popularność prostej formule, optymalnie szerokiej dostępności, atrakcyjnym cenom i coraz lepszej jakości, co wyraża się również w rozbudowanym wachlarzu szkoleń w zakresie
różnych obszarów tematycznych.

Modułowość kursów internetowych to odpowiedź na potrzeby osób aktywnych, żyjących w coraz „szybszym” świecie. Formuła ta pozwala podejść do wielu zagadnień w sposób całościowy – oznacza to możliwość zakończenia pewnego etapu kursu jako całości, jednocześnie na tyle „elastycznej”, że można ją połączyć z kolejnymi kursami. Stosując taką formułę, można efektywnie układać program nauki i dostosowywać go do aktualnych możliwości czasowych.

Czy zatem warto zdecydować się na udział w interesującym nas kursie? Oczywiście – tak. Z pewnymi zastrzeżeniami – trzeba zweryfikować jakość proponowanych szkoleń, opinie na temat samych kursów i oferujących je podmiotów (są to zarówno różnego rodzaju szkoły, w tym uczelnie – publiczne i prywatne, jak i inne instytucje, organizacje i firmy szkoleniowe). Dziś taka weryfikacja jest ułatwiona – choćby dzięki profilom społecznościowym, wyszukiwarkom kursów, forom internetowym itp.

W dobie lawinowo rosnącej popularności wszelkiego rodzaju webinariów, e-booków, vlogów, coachingu, aktywizowania, motywowania i innych działań prorozwojowych – wychwyćmy ten trend i tę ofertę, która rzeczywiście nam się przyda. Ta uwaga dotyczy zarówno decyzji indywidualnych, jak i ofert, którymi zasypywane są firmy.

Właściwy dobór programu kursów i szkoleń online dla zespołu pracowników może się okazać prawdziwym strzałem w dziesiątkę – jeśli przy minimum kosztów (w porównaniu z kursami realizowanymi w sposób standardowy) i optymalizacji czasu wprowadzone zostaną w firmie nowe rozwiązania, np. w zakresie obsługi klientów, które zaprocentują lepszymi wynikami finansowymi, sprawniejszą organizacją pracy itp.

Jakość merytoryczna, atrakcyjna i zarazem efektywna metoda prowadzenia kursu, angażująca uczestników, opinie na temat podmiotu oferującego szkolenie i osoby prowadzącej (zespołu przygotowującego program), optymalne dostosowanie kursu do założonych celów – to kluczowe wytyczne, według których powinniśmy dokonywać wyboru kursu w wersji online.

Artykuł powstał przy współpracy z ogólnopolską siecią szkół TEB.pl.

Może Ci się również spodoba