Jak stworzyć okładkę 3D w programie Adobe Photoshop?

Często dostaję pytania w jaki sposób stworzyć wirtualną książkę bądź pudełko 3D wizualizujące produkt elektroniczny. W sieci jest dość sporo samouczków, generatorów (zobacz wcześniejszy artykuł w tym temacie) dzięki którym można zupełnie bezpłatnie stworzyć własny obrazek.

Dla tych którzy chcą samodzielnie wykonać projekt okładki załączam poniżej krótki tutorial, który został wykonany w polskiej wersji językowej Adobe CS4 (w miarę potrzeby podaję również w nawiasach polecenia dla angielskiej wersji językowej). Z góry przepraszam za jakość niektórych zrzutów ekranowych, nie powinno być jednak problemu z ich odczytaniem.

Co powinieneś więc zrobić… Utwórz nowy dokument [Ctrl + N] o wymiarach np. 500×500 px. Stwórz nową warstwę Warstwa -> Nowa -> Warstwa (ang. Layer -> New -> Layer) i nazwij ją np. “okladka przednia”. We właściwościach narzędzia Zaznaczanie prostokątne (ang.  Rectangular Marquee Tool) ustaw styl jako “Stały rozmiar” (ang. Fixed Size), a następnie wpisz w polu Szerokość (ang. Width) 200 pikseli, a w polu Wysokość (ang. Height)  250 pikseli (wpisz takie wartości jakie będą odpowiednie dla Twojego projektu).

Zaznaczanie prostokatne

Stały rozmiar

Kliknij w dowolnym miejscu swojego obszaru roboczego, a powinieneś otrzymać prostokąt o stałych wymiarach:

Zaznaczenie okładki3. Teraz wystarczy wybrać kolor (np. 00bde9) i wypełnić nim cały prostokąt narzędziem “Wiadro z farbą” (ang. Paint Bucket Tool). W moim przykładzie zastosuję gradient dla uzyskania lepszego efektu. W tym celu wybierz Warstwa -> Styl warstwy -> Nałożenie gradientu (ang. Layer -> Layer style -> Gradient overlay)

Nałożenie gradientu

Ustaw kolory dla swojego gradientu, w podanym przykładzie są to: 077d8f oraz 24b8c1. Nowy gradient najlepiej będzie zachować w bibliotece gradientu, ponieważ przyda się później przy tworzeniu boku książki. Wystarczy wcisnąć przycisk “Nowy” (ang. New), a nasz gradient pojawi się w oknie pozostałych gradientów.
Nowy gradient

A taki będzie efekt wykonanych wcześniej czynności:

Zajmiemy się teraz utworzeniem boku książki. W tym celu stwórz kolejną warstwę, a w opcjach zaznaczenia prostokątnego ustaw szerokość np. 50 pikseli (wysokość będzie oczywiście ta sama jak dla okładki przedniej).

Warstwy

Bok książkiWypełnij prostokąt kolorem, a następnie załaduj gradient podobnie jak w przypadku wcześniejszej warstwy.  Teraz wystarczy po prostu wczytać wcześniej zapisany gradient.

Wczytaj gradient

Mamy już teraz grunt pod naszą nową okładkę. Możemy dodać znaczek z biblioteki kształtów i również wypełnić go gradientem (pamiętaj aby utworzyć wcześniej nową warstwę dla tego kształtu).

Kształt: znaczek

Znaczek Web 2.0

Nałożymy na znaczek warstwę z białą elipsą i zmienimy jej krycie na 10%:

Przytniemy białą warstwę do kształtu naszego znaczka. W tym celu musisz wybrać warstwę ze znaczkiem i zaznaczyć tak jak na poniższym ekranie (kliknięciem Różdżką – ang. Magic Wand Tool – w dowolnym miejscu obok znaczka  uzyskamy poniższe zaznaczenie).

Następnie wybierz warstwę z elipsą (uważając żeby nie skasować zaznaczenia) i wciśnij Ctrl + X. Dzięki temu usunęliśmy zbędną część elipsy. Obie warstwy można na tym etapie połączyć (Ctrl+E). Warstwę możesz przyciąć również za pomocą narzędzia “Utwórz maskę przycinającą” – w panelu Warstwy pod prawym przyciskiem myszy. Teraz pozostaje wstawić do obrazka pozostałe elementy jak tekst lub grafika. Tytuł na grzbiecie książki należy obrócić o 90° w prawo za pomocą narzędzia Edycja -> Przekształć -> Obróć o 90° w lewo (ang. edit > transform > rotate 90° CW). Skoro całość jest już gotowa możemy przesunąć znaczek w odpowiednie miejsce i przyciąć go do warstwy okładki przedniej. W tym możesz ponownie skorzystać z narzędzia “Utwórz maskę przycinającą“.


Skoro mamy już gotowy projekt pozostaje tylko nadać mu efekt trójwymiarowości. Aby łatwiej nam było operować grzbietem oraz frontem książki połączymy wszystkie warstwy wchodzące w skład grzbietu książki oraz osobno łączymy wszystkie warstwy wchodzące w skład okładki przedniej.

Łączenie warstw

Z menu Edycja -> Przekształć (ang. Edit  -> Transform) wybieramy narzędzie Pochyl (ang. Skew) . W opcjach narzędzia ustawiamy 45° (dla grzbietu książki)  natomiast dla okładki przedniej dajmy 35° (tak jak na poniższym rysunku)

Pochyl

Powinieneś otrzymać następujące przekształcenie:

Transformacja

Teraz musimy stworzyć okładkę spodnią dla naszej książki. W tym celu należy zrobić duplikat warstwy (“Powiel warstwę” ang. Duplicate Layer)z okładką przednią i przesunąć ją niżej tak, aby schowała się pod wszystkimi innymi warstwami:

Okładka tylnia

Okładka spodnia

Książka nie może być pusta, więc należy ją wypełnić kartkami. Stwórz nową warstwę pomiędzy okładką przednią a okładką tylnią, a następnie przy pomocy narzędzia Lasso wielokątne (ang. Polygonal Lasso Tool) zaznacz odpowiedni fragment dla kartek w książce:

Kartki

Okładka 3D

Zaznaczenie wypełnij kolorem np. e0e0e0. W ten sposób stworzyliśmy już okładkę 3D, jednak żeby nadać jej bardziej realistycznego wyglądu dodamy jeszcze cień oraz łagodne refleksy odbijające się w podłożu. Tworzymy więc kolejną warstwę i za pomocą narzędzia Lasso wielokątne tworzymy dowolny kształt, który wypełniamy kolorem czarnym.

Efekt rozmycia uzyskamy za pomocą filtru Filtr -> Rozmycie -> Rozmycie gaussowskie (ang. Filter > Blur > Gaussian blur) z promieniem 10 pikseli. Ustawiamy krycie warstwy ok. 5%-10% i cień już mamy gotowy. Dla uzyskania efektu lustrzanego odbicia musimy powielić warstwy z okładką przednią oraz wszystkie warstwy z grzbietem. Zaznaczamy warstwy wchodzące w skład grzbietu i wykonujemy polecenie “Powiel warstwę” (ang. Duplicate Layer). Skopiowane warstwy należy teraz scalić za pomocą komendy Ctrl+E lub poleceniem “Scal warstwy” (ang. Merge Layers). Powinieneś otrzymać jedną warstwę z grzbietem książki. To samo wykonujemy dla okładki przedniej. Otrzymane warstwy odbij pionowo Edycja -> Przekształć -> Odbij pionowo (ang. Edit -> Transform -> Flip Vertical), a następnie z pomocą narzędzi przekształcania (“Pochyl” ang. Skew) dopasuj do podłoża książki.

Okładka 3D

Krycie warstw zmniejsz mniej więcej do 15%.

Lustrzane odbicie

Obie warstwy scalamy i możemy wyciąć niepotrzebną część odbitej książki za pomocą narzędzia Lasso wielokątne z Wtapianiem (ang. Feather) ok. 30-40pikseli. Zaznaczmy odpowiedni fragment i Ctrl+x wycinamy zaznaczoną część (zamiast wycinania warstwy możesz też nałożyć warstwę z gradientem biały -> przezroczystość).

Okładka 3D

Efekt końcowy jest następujący:

Może Ci się również spodoba