CamStudio – szybki start, przegląd i konfiguracja ustawień wideo

CamStudio – szybki start, przegląd i konfiguracja ustawień wideoObraz ma większą moc przekazu niż zwykły tekst. Wszelkiego rodzaju animacje, filmy są niezastąpione w organizowaniu warsztatów, czy kursów internetowych. Proces komunikacji staje się szybszy i zdecydowanie łatwiejszy.

CamStudio  jest darmowym narzędziem, które umożliwi rejestrację wszelkich działań wykonywanych na ekranie komputera, a następnie zgrać całość do postaci pliku AVI. Każde działanie – przesuwanie kursora, uruchomianie nowych programów, klikanie przycisków, wpisywanie tekstu, rysowanie grafiki – wszystko, co widzisz na swoim ekranie – CamStudio zarejestruje (łącznie z głosem lektora). Gotowe nagranie możesz wyedytować w swoim ulubionym programie do obróbki video. Nagrania utworzone w programie CamStudio zapisywane są w standardzie AVI (Audio Video Interleave), który można zaimportować do wielu aplikacji, np. do programów pakietu MS Office.

CamStudio możesz wykorzystać w celu:

  • demonstracji możliwości nowego oprogramowania,
  • przygotowania kursów i szkoleń multimedialnych,
  • śledzenia postępu programu wykonującego określoną operację w dość długim przedziale czasowym,
  • zapis strumienia filmowego,
  • konwersji plików AVI do postaci Flash (SWF).

Zacznij nagrywać!

To bardzo proste. Przyciskiem CamStudio - przycisk nagrywania uruchamiasz nagrywanie. Pojawi się prostokąt, którym zaznaczysz wielkość nagrywanego obszaru. zatrzyma nagranie, program poprosi Cię o podanie nazwy pliku dla nowo utworzonego nagrania. Przyciskiem pauzy CamStudio - przycisk pauzy wstrzymujesz w danym momencie nagrywanie.

CamStudio

Zanim jednak przystąpisz do swojego nagrania, musisz ustawić parę parametrów. Po pierwsze zdefiniuj obszar swojego nagrania. Z menu głównego wybierz opcję Region. Otrzymasz kilka wariantów do wyboru.

CamStudio - Region

Region CamStudio - Region Ręcznie zaznaczasz wybrany obszar. Przytrzymując lewy klawisz myszy rozciągasz prostokąt do wybranej wielkości.
Fixed Region CamStudio - Fixed Region Opcja Fixed Region pozwoli zdefiniować na stałe obszar do nagrania. Klawiszem Select zaznaczysz myszką obszar w sposób opisany powyżej.

Możesz również określić wymiary okna nagrywania przez wpisanie wartości Width (szerokość) oraz Height (wysokość). Dane podajemy w pikselach.

Jeżeli zaznaczysz opcję Fixed Top-Left Corner okno nagrywania zostanie ustawione w lewym górnym rogu ekranu z przesunięciem określonym w polach Left oraz Top. W podanym przykładzie przesunięcie wynosi 100 px od lewej i 100px od góry. Jeśli opcja ta nie zostanie zaznaczona możesz przesunąć okno nagrywania w dowolne miejsce zanim rozpocznie się nagrywanie.

Jeśli zaznaczysz opcję Drag Corners to Pan możesz przesuwać swój prostokąt w trakcie nagrywania.

Window CamStudio - Window Opcja Window pozwoli Ci wybrać okno programu do nagrania
Full screen Nagrany zostanie cały ekran

Video Options (Opcje Wideo)

Wszystkie parametry dotyczące nagrywania wideo znajdziesz w menu Options -> Video Options. Ustawienie wszystkich opcji pozwoli Ci zoptymalizować parametry Twojego nagrania m.in. jakość filmu, rozmiar pliku, szybkość klatek (liczba klatek na sekundę, czyli częstotliwość, z jaką statyczne obrazy pojawiają się na ekranie).

Opcje wideo

» Auto Adjust (Automatyczna regulacja)

Jeżeli zaznaczysz opcję Auto Adjust, możesz za pomocą suwaka automatycznie ustawić szybkość klatek, prędkość przechwytywania obrazu oraz prędkość odtwarzania. Przesuwając suwak w prawo zmniejszasz częstotliwość przechwytywania obrazu, a jednocześnie zmniejszasz też rozmiar pliku. Przesuwanie suwaka w lewo sprawi, że ruchy wykonywane na ekranie staną się płynniejsze – jednak rozmiar pliku będzie większy (więcej informacji -> większy rozmiar). Jeśli ustawimy suwak po prawej stronie wskaźnika Time Lapse, uzyskamy film poklatkowy (przechwytywanie obrazu w stosunkowo dużych odstępach czasu, a następnie wyświetlanie ich w przyśpieszonym tempie.)

W trybie Time Lapse można np. przechwytywać klatki co 30 sekund, a odtwarzać 20 klatek na sekundę.

» Compressor (wybór kodeka wideo)

W tym miejscu decydujemy o wyborze kodeka, który skompresuje nasz plik AVI. Dzięki temu możemy uzyskać mniejszy rozmiar pliku przy zachowaniu jakości nagrania. Domyślnie jest ustawiony kodek MS Video 1. Możesz też ściągnąć i zainstalować kodek CamStudioCodec1.4 ze strony camstudio.org.

» Configure (Konfiguracja)

Za pomocą przycisku Configure możesz dostosować parametry kodeka. W zależności od wyboru kodeka okienko konfiguracji będzie się różnić liczbą opcji i stopniem skomplikowania ustawień poszczególnych parametrów. W zależności od kodeka można zwiększyć bądź zmniejszyć wydajność nagrywania w CamStudio.

» Quality (Jakość)

Ustawienie tego parametru wpływa na jakość wyświetlanej sekwencji obrazów. Niższa wartość oznacza niższą jakość obrazu, ale także mniejszy rozmiar pliku.

» Set Key Frame Every (określ szybkość klatek kluczowych)

To ustawienie określa szybkość klatek kluczowych. Jeżeli zapisujemy klatkę do pliku AVI, możemy zapisać ją jako pełną klatkę lub niepełną, z informacją uzyskaną na podstawie poprzedniej klatki. Prędkość klatek kluczowych określa z jaką częstotliwością pełne klatki są zapisywane w pliku AVI. Wysoka wartość oznacza, że można przewinąć film (do przodu/do tyłu) do konkretnej klatki o wiele szybciej. Oznacza to również większe rozmiary plików.

» Capture Frames Every (Przechwytywanie klatek)

Wartość w tym polu decyduje, jak długo program CamStudio będzie w stanie “uśpienia” po przechwytywaniu każdej klatki. Wartość podajesz w milisekundach.

Jeśli ustawisz dużą wartość (np. 1 godzina, lub 3600000 milisekund), możesz praktycznie stworzyć film poklatkowy.

» Playback Rate (Prędkość odtwarzania)

Określa szybkość odtwarzania filmu, czyli ile klatek w ciągu sekundy zostanie odtworzonych. Wyższa wartość oznacza płynne odtwarzanie. Typowe wartości od 20 – 30 klatek na sekundę są odpowiednie dla większości zastosowań.

Może Ci się również spodoba