Przegląd ustawień kursu w Moodle

Przegląd ustawień kursu w MoodleDzisiaj artykuł z cyklu “jak i dlaczego” jest odpowiedzią na najczęściej pojawiające się pytania, tym razem pod nóż idzie temat dotyczący ustawień kursu w Moodle.

Na karcie ustawień kursu w Moodle decydujemy o tym do jakiej kategorii będzie dany kurs przypisany, jaki będzie jego układ, jak długo będzie trwał, kto będzie miał do niego dostęp i wiele innych opcji.

Ogólnie rzecz ujmując Moodle nie jest dla osoby początkującej najłatwiejszym narzędziem do pracy . Już przy pierwszej próbie dodania kursu w Moodle napotykamy na kilkadziesiąt opcji, które musimy uzupełnić zanim przejdziemy do właściwej treści kursu.

KARTA: OGÓLNE

Kategoria

Kurs musi być naturalnie przypisany tematycznie do jakiejś kategorii. Jeżeli jesteś administratorem platformy Moodle, na której umieszczasz kurs możesz zakładać wiele różnych kategorii i podkategorii, np. Matematyka, Języki obce itp. Przypisanie kursu do właściwej kategorii pozwoli uczniom/studentom szybciej odnaleźć kurs.

Kategoria

Pełna nazwa

Po prostu nazwa dla naszego kursu, np. Liczby zespolone. Nazwa będzie wyświetlana na liście kursów oraz na górze strony z kursem.

Pełna nazwa kursu

Krótka nazwa kursu

Skrócona i jednocześnie unikalna nazwa kursu, która będzie pojawiać się w wielu miejscach gdzie długa nazwa nie jest odpowiednia, np. w bloku z nawigacją, w linkach nawigacyjnych, w temacie e-maili itp.

Krótka nazwa kursu

ID kursu

Pole alfanumeryczne, które nie jest widoczne dla studentów. Unikalny identyfikator kursu można wykorzystywać w przypadku gdy planujemy powiązania kursu z jakimiś bazami zewnętrznymi.

ID kursu

Podsumowanie kursu

Jest to krótkie streszczenie (opis) kursu, który pojawi się na liście dostępnych kursów

Podsumowanie kursu

Format

W tym miejscu określasz w jaki sposób kurs będzie zorganizowany.

Format

W Moodle istnieją następujący formy prezentacji kursu:

format SCORM

SCORM to standard konstruowania kursów dla platform e-learningowych. Gotowa, skompresowana paczka SCORM, którą ładujemy na platformę, zawiera treść właściwą kursu oraz interakcje w Javascript. Wybranie formatu SCORM oznacza dla studentów pracę na obiektach SCORM

format towarzyski

Wybranie tego formatu powoduje zorganizowanie kursu w postaci forum dyskusyjnego. Praca w takim układzie sprowadza się do wysyłania zwykłych postów na forum.

układ tematyczny

Popularny format, który sprowadza się do podzielenia kursu na tematy bez jakichkolwiek ograniczeń  czasowych

układ tygodniowy

Kolejne zagadnienia kursu pojawiają się w określonych odstępach czasu. Każdy temat zorganizowany jest w postaci sekcji, do której  można dołączyć treści, fora, quizy. Każda sekcja ma swoją datę rozpoczęcia i zakończenia

Liczba tygodni/tematów

Określamy jak długo będzie trwać nasz kurs bądź z ilu tematów będzie się składał.

Liczba tygodni/tematów

Data rozpoczęcia kursu

Podajemy termin rozpoczęcia kursu dla swojej strefy czasowej. Jest istotny w przypadku gdy wcześniej wybraliśmy układ tygodniowy gdyż data rozpoczęcia kursu będzie otwierała pierwszy tydzień kursu. Dla pozostałych układów termin rozpoczęcia kursu nie jest tak znaczący jednak należy pamiętać o tym, że data rozpoczęcia kursu jest początkiem gromadzenia logów z nim związanych.

Data rozpoczęcia kursu

Ukryte sekcje

Jeśli w kursie będą zawarte sekcje ukryte to w tym miejscu decydujemy w jaki sposób mają być traktowane.

Ukryte sekcje

Mamy do wyboru dwie opcje

Ukryte sekcje są pokazana w zminimalizowanej postaci

Domyślnie w miejscu gdzie znajduje się ukryta sekcja znajduje się niewielkie, szare pole.  Studenci widzą, że niektóre sekcje są ukryte natomiast nie mają możliwości wglądu do tych sekcji.

Ukryte sekcje są całkowicie niewidoczne

Można całkowicie ukryć sekcje w taki sposób, że nie wiadomo będzie czy kurs posiada jakieś ukryte sekcje czy też nie.

Wiadomości do pokazania

W przypadku gdy wybierzemy dla kursu format tygodniowy lub tematyczny pojawi się również forum “Aktualności”, w którym można umieszczać różne informacje dla wszystkich zapisanych na  kurs studentów. Opcja wiadomości do pokazania określa liczbę wiadomości, które należy pokazać na głównej stronie kursu – domyślnie 5, maksymalnie można ustawić 10 wiadomości.

Jeśli nie chcemy pokazywać żadnych wiadomości wystarczy wybrać 0.

Wiadomości do pokazania

Pokaż oceny

W tym miejscu decydujemy o tym czy należy pokazywać oceny studentom czy też nie. Oczywiście opcja ta nie blokuje możliwości wystawiania ocen, a jedynie decyduje o tym czy studenci mogą widzieć oceny. Domyślnie wszystkie oceny wystawione w ramach danego kursu są widoczne w Dzienniku Ocen.

Pokaż oceny

Pokaż raporty aktywności

Raporty aktywności zawierają informacje odnośnie aktywności użytkowników uczestniczących w kursie. Domyślnie opcja ustawiona jest na NIE, co oznacza,  że tylko nauczyciel ma dostęp do tych raportów. Jeżeli ustawimy opcję na TAK pozwolimy studentom na wgląd we własne raporty aktywności. Jednak ustawienie tej opcji na TAK może zwiększyć obciążenie serwera jeżeli w kursie uczestniczy duża liczba użytkowników. Raporty aktywności dostępne są w profilu danego użytkownika.

Maksymalny rozmiar pliku

Opcja ta określa największy dopuszczalny rozmiar pliku,  który student może przesłać w ramach danego kursu. Domyślnie ustawiona jest najwyższa wartość, można jednak ją zmniejszyć jeżeli mamy ograniczenia dyskowe bądź słabe parametry łącza. Zmian można dokonywać w ramach każdego modułu aktywności.

Maksymalny rozmiar pliku

KARTA: DOSTĘP DLA GOŚCI

Zezwól na dostęp dla gości

Opcja ta określa czy użytkownik musi się rejestrować na stronie, aby mieć dostęp do kursu czy też może uzyskać dostęp do niego jako gość.

Zezwól na dostęp dla gości

Hasło

Hasło pozwala użytkownikom zalogowanym jako gość na dostęp do kursu. Za każdym razem gdy użytkownik-gość chce uzyskać dostęp do kursu musi podać najpierw hasło.

Hasło

KARTA: GRUPY

Tryb grup

W moodle mamy możliwość stworzenia grup na dwóch poziomach: poziom kursu (domyślnie dla wszystkich aktywności kursu) oraz poziom aktywności. Przy ustalaniu trybu pracy grupowej mamy do wyboru trzy opcje:

  • brak grup
  • oddzielne grupy – oznacza to, że każda grupa może widzieć wyłącznie siebie, pozostałe są niewidoczne
  • widoczne grupy – każda grupa widzi inne grupy, ale może pracować wyłącznie w swoim obrębie

Tryb grup

Wymuś istnienie grup

Jeśli wymusimy istnienie grup wtedy tryb pracy grupowej będzie dotyczył każdej aktywności w ramach danego kursu. Opcja ta nadpisuje ustawienia trybu grupy przypisane każdej aktywności

Wymuś istnienie grup

Domyślna grupa nadrzędna

Wybieramy z listy grupę, która ma być nadrzędną wobec wszystkich innych

Domyślna grupa nadrzędna

KARTA: DOSTĘPNOŚĆ

Dostępność

Określa widoczność kursu na liście kursów. Możemy wybrać opcję Ten kurs nie jest dostępny dla studentów – wtedy tylko nauczyciel oraz  administrator ma możliwość dostępu do kursu

Dostepność

KARTA: JĘZYK

Wymuś język

Jeśli ustawimy opcję Nie wymuszaj wtedy użytkownik będzie miał możliwość przełączenia się na inny (dostępny w systemie) język.

Wymuś język

KARTA: ZMIANA NAZWY RÓL

W tym miejscu możemy zmienić domyślne nazwy dla ról – oczywiście zmiana nazwy nie wpływa na uprawnienia przypisane do danej roli. Można np. zmienić domyślną nazwę Prowadzący na Prelegent, Student na Kursant itd. Nowa nazwa dla roli będzie pojawiać się w każdym miejscu kursu gdzie role są wyświetlane.

Zmiana nazwy ról

Możesz również polubić…