Szkolenie z zarządzania projektami – kiedy warto?

Szkolenie z zarządzania projektami – kiedy warto?
Szkolenie z zarządzania projektami – kiedy warto?

Pojęcie zarządzania jest stosowane w biznesie bardzo często i od lat podkreśla się, że jest nieodzowne dla prawidłowego funkcjonowania organizacji, a często i jej wizerunku na zewnątrz. Istotne jest nie tylko zarządzanie zasobami ludzkimi, ale także zarządzanie projektami. Z czym się ono wiąże i dlaczego warto przejść szkolenie o tej tematyce?

Główne założenie zarządzania projektami polega na tym, że określona grupa czynności jest wykonywana po to, by osiągnąć z góry zamierzony cel, mający swój początek i koniec. W praktyce oznacza to wszystkie prace, które prowadzą do zrealizowania zlecenia lub zamówienia. Może chodzić o produkcję artykułów albo wykonanie usługi.

Jakie są etapy zarządzania projektem?

Oto jak wygląda zarządzanie projektami w praktyce. Najpierw odbywa się definiowanie, czyli określenie tego, jaki będzie zakres projektu i prac związanych z wykonanym celem, w tym należy podzielić poszczególne czynności między pracowników. W wielu przypadkach zasadne jest, by definiowanie odbywało się wspólnie z klientem, by projekt spełniał jego oczekiwania. Następnie odbywa się planowanie terminów realizacji, niezbędnych zasobów i robienie wstępnego harmonogramu. Idąc w tą stronę, następne będzie wykonanie kolejnych punktów planu.

Niezbędna jest również kontrola, która pozwoli na zweryfikowanie tego, czy prace są wykonywane terminowo, czy pojawiają się opóźnienia, czy budżet jest utrzymany na odpowiednim poziomie. I na końcu mamy zamykanie projektu, czyli jego ukończenie i podsumowanie. Etapy te zostały podane bardzo ogólnikowo, przez co mogą brzmieć prosto, choć wcale takie nie są. Kiedy swoje przemyślenia zaczniemy najpierw przelewać na papier, a później na realne działania okaże się, pojawia się mnóstwo pytań, a odpowiedzi na nie wcale nie są jednoznacznie. Dlatego też, w zależności od liczby projektów i wielkości firmy, powinna być przynajmniej jedna osoba odpowiedzialna za zarządzanie projektami bądź też cały zespół tworzący biuro projektów.

Dla kogo szkolenie z zarządzania projektami?

Szkolenie z zarządzania projektami powinien wziąć pod uwagę każdy przedsiębiorca, który myśli o przyszłości swojej firmy, chce by się ona rozwijała i przynosiła coraz większe dochody. W trakcie takich kursów nie tylko można się nauczyć pracy według wymienionych wyżej punktów. Można też zdobyć wiedzę na temat tego, jak postępować, kiedy projektów jest kilka jednocześnie. Jeśli w przedsiębiorstwie jest zatrudniona osoba, która ma odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zarządzaniu projektami, będzie w stanie zoptymalizować wewnętrzną organizację i sprawić, że wszystkie czynności będą wykonywane szybciej i lepiej.

Szkolenie z zarządzania projektami jest wskazane także dla osób chcących zostać w tej dziedzinie specjalistami. Wiele firm poszukuje kierowników projektów. Kończąc szkolenie z zarządzania projektami, zwiększa się swoją pozycję i konkurencyjność na rynku pracy. A jeszcze lepiej, jeżeli szkolenie będzie mogło być uzupełnione i podparte praktycznym doświadczeniem.

Sprawdź także: Szkolenia Managerskie z Leadership-Center.pl

Możesz również polubić…